X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Samtal och dialoger

En av de viktigaste delarna i både chefs- och ledarrollen är kommunikation. Inte bara att du som chef ska få ut ditt budskap utan också att du måste lyssna för att förstå det du hör. Det låter enkelt. Men i vardaglig verklighet har vi huvudet fullt av tankar som främst kommer från vårt eget fokus. Chefens största utmaning är att vara mentalt fullt tillgänglig i en dialog.

Vi har tagit några författare till hjälp för att beskriva viktiga utgångspunkter kring samtal:

Du behöver ett eget förhållningssätt till och en plan bakom din kommunikation.  Charlotte Simonsson beskriver i Nå fram till medarbetarna de övergripande beslut du behöver för att hitta ditt kommunikationssystem i din chefsroll.

När du för dina samtal behöver du dessutom en ökad medvetenhet om hur du vill styra samtalen. Katarina Weiner Thordarson beskriver i Styra samtal - samtalsmetodik för chefer hur du kan tänka kring syfte och struktur i ett samtal.

Du kan inte lyssna om du har fokus på andra saker. Ditt fokus måste vara på den dialog du för med din medarbetare. Det kräver ett tanketillstånd som är avspänt och som inbjuder till förklaringar och fördjupning av innehållet. Ju mer du lär känna ditt eget tankemönster och kan läsa av din dialogpartners desto bättre ömsesidig förståelse får ni i samtalet. I Tänkandet dynamik beskriver Bob Smith de fyra tanketillstånd som finns och hur olika ditt tänkande ser ut beroende på tanketillstånden.

Lönesamtal är en särskild form av samtal som sätter löneutvecklingen i ett alldeles särskilt sammanhang. Tommy Wahlström beskriver utgångspunkter och metoder i  Lönesamtal och lönesättning.

I konfliktlösning är dialoger mellan olika personer ovanligt svåra eftersom parterna redan har starka känslor av att inte bli förstådda, av kränkning eller av kraftfulla motsättningar mellan egen och andras uppfattningar.  Kjell Ekstam beskriver i Praktisk konfliktlösning de fem steg som kan hjälpa till att lösa upp konflikten.


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018