X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Chefsrollen

Chefsrollen handlar om verksamheten och medarbetarna - två fokusområden som möts i definitionen av medarbetarens yrkesroll. En bra chef måste ha ett engagemang för kompetensutveckling och använda sig av ett coachande ledarskap.

Som chef har man ansvar för verksamheten och medarbetarna. Det som sker i verksamheten är lättare att uppfatta. Verksamheten har mätbara mål, processer och uppföljningssystem som kräver insatser och fokus. Medarbetarna däremot är ett svårare område - många chefer ser tyvärr medarbetarna först när de inte fungerar.

En bra chef coachar
Att ha bra chefer på alla chefsfunktioner är viktigt. En chef påverkar mycket kraftigt sina medarbetares arbetsmiljö och därmed verksamhetens resultat. Chefen måste ha ett äkta intresse för hur kompetensen hos medarbetarna kan utvecklas. Medarbetare går faktiskt till jobbet för att försöka utföra ett professionellt arbete. Chefer ska göra det möjligt. Det kräver att chefen följer medarbetarens utveckling - även den mest kompetente - och behovsanpassar sin chefsroll genom att använda ett coachande ledarskap.

Chefen definierar yrkesrollerna
"Mötesplatsen" i tänkandet mellan verksamhet och medarbetare är medarbetarens yrkesroll. Varje verksamhet har identifierbara yrkesroller och chefen måste tydligt definiera dessa. Yrkesrollerna uppstår ur krav från intressenterna kring yrket - kunder, kollegor osv.

Chefer brukar lätt kunna se vilka medarbetare som är skickligast i yrkesrollen och vilka som har problem att klara den. Det är viktigt att chefen förstår denna matchning mellan verksamhet och medarbetare.

Det är dags för både enskilda chefer och företag att utvärdera hur chefsrollen fungerar och att skapa en chefsarkitektur som utvecklar ledning och ledarskap.

> Behovsanpassad chefsroll


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018