X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Gunnar Selin, VD för KonsultAkademin
Gunnar Selin, VD för KonsultAkademin
Om Gunnar Selin

Gunnar Selin, med sin livslånga erfarenhet som chef och konsult, är den som står bakom innehållet på KonsultAkademin och de flesta av texterna. 

Gunnar, som också kan anlitas som konsult, inriktar sig i huvudsak på frågor kring chefsroll, ledarskap och ledningsgrupper.

Hans metodik är baserad på att tanke- och värderingsmönster spelar stor roll när ledare skaffar sig en uppfattning om situationen, väljer alternativ och genomför beslut. Tankemönstret förklarar också olika förväntningar på samarbetsformer, hur andra ska fungera tillsammans och ger olika behov av att förstå visioner, affärsidé och riktlinjer. Dessa tankemönster kan kartläggas med axiologiska verktyg.

Typer av uppdrag

  • Individuell rådgivare. En högre chef har en helt unik situation. Rådgivningen kan därför handla både om verksamhetens utveckling, ledningsfrågor, förändringsbehov och ledarens personliga ledarskap.
  • Föreläsare/rådgivare vid seminarier. Med sin breda bakbrund är Gunnar främst en generalist som vill förenkla för att hitta de mest centrala frågorna. I mötet med stora grupper som föreläsare och företagsinterna seminariegrupper som ofta är en ledningsgrupp, tillför Gunnar kunskap och blir också en katalysator för att få konstruktiva dialoger kring sammanhang och problem.
  • Författare. Gunnar har skrivt flera böcker om ledarskap. I sitt sätt att skriva skapar han sammanhang och beskriver olika metodiker för att utveckla och förändra.

Bakgrund
Gunnar har arbetat som konsult den längre delen av sin yrkestid och har även 20 års erfarenhet som linjechef, främst i stora svenska konsultföretag (M-Gruppen) och stora internationella (PA Consulting Group). Han byggde upp Utvecklingsplan bla tillsammans med Bo Jäghult till en av de största utbildningskonsultföretagen inom ledar-, säljar- och teamutveckling. Han har också lång erfarenhet av att arbeta i nätverk med konsulter för att gemensamt skapa koncept eller genomföra uppdrag.

I konsultverksamheten har han arbetat med många stora svenska och flera multinationella företag och med ledar- och ledningsutveckling inom svenska myndigheter.

> Gunnar Selin som författare
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018