X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Böcker

Här kan du läsa en kort sammanfattning av följande böcker:

Motivera genom feedback av Stephanie König

Stressa rätt av Clas Malmström

Från chef till coach av Gunnar Selin

Ledningsgruppens dynamik av Gunnar Selin

Tänkandets dynamik av Bob Smith

ABC för mellanchefer av Härje Franzén

Lönesamtal av Tommy Wahlström

Ledarskap genom ledningskvalitet av Härje Franzén

Nå fram till medarbetarna av Charlotte Simonsson

Styra samtal - samtalsmetodik för chefer av Katarina Weiner Thordarson

Praktisk konfliktlösning av Kjell Ekestam

 

 


Motivera genom feedback

av Stephanie König
Boken ger svar på jordnära frågor som till vem och på vad man ska ge feedback. Vilka reaktioner kan man få och varför? Hur gör man för att skapa en kultur med starkt inslag av medveten feedback? Feedback är gratis och till för att slösas med. Rätt använd feedback skapar tryggare medarbetare, ett positivt klimat, mer energi, bättre prestationsvilja och lägre sjukfrånvaro - helt enkelt mer motiverade medarbetare. > Läs mer


Stressa rätt

av Clas Malmström
Människor med pretentioner på livet kan inte undvika stress. Stimulans och utmaningar är omöjliga utan visst stresspåslag. ”Offensiv stresshantering” är en konkret och praktisk metod för ökad stresstålighet och för upprätthållande av god energitillgång även i tuffa perioder. Boken presenterar kort och koncist (på 60 sidor) en uppsättning effektiva verktyg för att anta rätt utmaningar på det sätt som är framgångsrikt på både kort och lång sikt. >
Läs mer


Från chef till coach

av Gunnar Selin
Det coachande ledarskapet utvecklar medarbetarens kompetens i sin yrkesroll. Det kräver både ett konstruktivt förhållningssätt från chefen och en metodik för coachande dialoger. Boken lär ut praktiska metoder för att pröva medarbetarens tänkande och skapa förtroendefulla och utvecklande samtal.
> Läs mer


Ledningsgruppens dynamik

av Gunnar Selin
Vill du utveckla din ledningsgrupp? Samspelet i ledningsgruppen berör alla chefer som påverkas av ledningsgruppers arbetssätt och problemen som tas upp gäller både strategiskt ansvariga och mer operationellt ansvariga ledningsgrupper. Den ger praktiska tips för att utveckla gruppens funktion. >
Läs mer.


Tänkandets dynamik
- om att bättre förstå sig själv och andra

av Bob Smith
Hur tänker du? Boken beskriver ditt eget tanke- och värderingsmönster i normalfallet och hur det omedvetet förändras under press eller i avkopplande situationer. Det påverkar din uppfattning om din omgivning och din syn på dig själv. > Läs mer


ABC för mellanchefer

av Härje Franzén
En heltäckande samling av praktiska tips, minneslistor, strukturer och exempel.
Innehållet är riktat till dig som är mellanchef och chef för chefer, men mycket användbar också för dig som ansvarar för ledarutveckling och ledningskvalitet. > Läs mer


Lönesamtal

av Tommy Wahlström
Lönesamtalet chef – medarbetare är rätt hanterat chefens enskilt sett viktigaste tillfälle att styra och motivera medarbetaren till att nå verksamhetens mål. Boken visar hur du kan förbereda och genomföra det så att samtalet ger mervärde för båda parter.
>
Läs mer


Ledarskap genom ledningskvalitet

av Härje Franzén
Hur ska en organisation arbeta för att kontinuerligt försäkra sig om en hög ledningskvalitet på alla platser?
I boken presenteras såväl en praktisk modell för utveckling av ledningskvalitet som mängder av exempel från ledande företag och organisationer. >
Läs mer


Nå fram till medarbetarna

av Charlotte Simonsson
Det blivit både viktigare och svårare att som chef och ledare kommunicera med medarbetarna på ett bra sätt. I den här boken får du hjälp med att planera och strukturera din kommunikation med medarbetarna. Boken innehåller också en rad konkreta tips om hur du kan skapa engagerande budskap och dynamiska möten. > Läs mer.


Styra samtal - samtalsmetodik för chefer

av Katarina Weiner Thordarson
Vill du styras av din personliga samtalsstil eller kontrollera den? Om du är snabb och handlingsinriktad märks det när du leder samtal. Om du är relationsinriktad och informell eller om du helst vill prata om fakta och sakfrågor så avslöjar sig även det. Med en ökad kunskap får du större kontroll över dig själv och över samtalet. > Läs mer


Praktisk konfliktlösning

av Kjell Ekstam
Med de rätta metoderna går de flesta konflikter att lösa. Boken bygger på den villkorslöst konstruktiva strategin. Den ger dig konkreta verktyg till egna och andras konfliker. Du lär dig också att hantera besvärliga människor. >
Läs mer
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018