X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Våra medförfattare

KonsultAkademin samarbetar med många framstående författare inom ledarskapsfrågor som skriver artiklar eller presenterar egna verk här på sajten.

Här listar vi våra medförfattare i bokstavsordning. Nedanför kan du läsa om deras bakgrund.

Härje Franzén, Inutsikt AB

Clas Malmström, PBM hälsokompetens AB

Charlotte Simonsson, Nordisk Kommunikation

Tommy Wahlström, Hewitt löneanalyser

Katarina Weiner Thordarson, Weiner T Ledarskap & Utveckling

 


Kjell Ekstam var legitimerad arbetspsykolog och psykoterapeut. Han arbetade i mer än 25 år i sitt företag Personalkonsult AB i Helsingborg inom områdena individ-, grupp, och organisationsutveckling med en specialisering på ledarskap, personlig kompetensutveckling och på psykosociala miljöfrågor.

Härje Franzén, Inutsikt AB, är konsult i organisations- och ledarutveckling, särskilt med inriktning på utveckling av mellanchefer och utveckling av organisationens totala ledningskvalitet.


Clas Malmström är läkare och klinikchef med inriktning på stressrelaterade hälsofrågor, samt forskare inom beteendemedicin och psykofysiologi. Han skriver om ämnen som friskvård, vad är stress och är det skadligt, hur vi känner igen det och hur vi hanterar det. Han arbetar med rehabilitering av människor som drabbats av utbrändhet och andra stressrelaterade tillstånd. Utifrån sin psykofysiologiska forskning kan Clas Malmström förklara stress på ett annorlunda och konstruktivt sätt.

Charlotte Simonsson arbetar som konsult och utbildare på Nordisk Kommunikation. Hon har flera års erfarenhet av chefsutbildningar och utveckling av chefers kommunikation. Charlotte är författare till doktorsavhandlingen Den kommunikativa utmaningen, som baseras på en omfattande undersökning av kommunikationen mellan chef och medarbetare inom ett stort svenskt företag.

Katarina Weiner Thordarson är verksamhetschef för Weiner T Ledarskap & Utveckling. Hon har arbetat med kompetensutveckling sedan 1984. Företaget startades efter att Katarina arbetat femton år som internkonsult, kompetens- och organisationsutvecklare i både privata och offentliga organisationer. Katarinas bakgrund med högskoleexamen inom beteendevetenskap och sjukvård och hennes egen erfarenhet som chef har bidragit till en bred och djup förståelse för ledarskap i praktiken.
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018