X
Tipsa om den här sidan
Vilken e-postadress du vill skicka till?

Vem ska vi hälsa ifrån?

Inloggning Glömt lösenordet?

Din egen ledarutveckling

Ingen ledare är perfekt - men alla kan bli bättre. Som chef behöver du skaffa dig kunskap om hur man leder och utvecklar team, medarbetare och yrkesroller. För detta finns olika metoder. Men din utveckling som ledare handlar också om en personlig, djupare del - ditt alldeles personliga ledarskap - som utgår ifrån ditt sätt att tänka.

Djupet handlar om dig själv, vad som driver dig som ledare, hur du uppfattas av andra, din förmåga att kommunicera och din tydlighet som ledare. Listan kan göras längre men gemensamt för de här djup-punkterna är att de handlar om dig själv och om känslor, tankar och värderingar som enbart du känner till.

Någon att bolla med
Hur du ska förhålla dig till dina personliga utgångspunkter är din ensak - ingen annan än du själv vet vilka de är och det är bara du som kan utveckla dem. Under din utvecklingsresa kan du behöva en resursperson som håller dialogen igång kring viktiga frågor och som medverkar till din egen utvecklingsprocess. En sådan person kan vara en mentor, en coach eller en konsult som arbetar med rådgivning till chefer. Ibland kan också din närmaste chef vara din bäste coach eftersom hon eller han också har kunskapen om vad du ska leverera från ditt verksamhetsområde.

Granska ditt intresse att utvecklas
Att arbeta med sig själv och utvecklas som ledare är inte alltid lätt men definitivt spännande. Självklart måste det finnas en vilja till förändring för att arbetet ska ge resultat. Här är några kärnfrågor att fundera igenom:

  1. Ser du chefsarbete och ledarskap som ett framtidsyrke för dig själv eller är du nöjd med att stanna i din nuvarande chefsroll? Attityden till och tankesättet kring dina insatser som ledare är avgörande för vilken utveckling du tycker är nödvändig. Vi har visserligen de värderingar vi har om verksamhet och medarbetare men vi kan medvetet ändra synsätt. Det är särskilt viktigt att arbeta med sitt synsätt om man i grunden inte känner för sin chefsroll eller för de svårare situationerna i ledarskapet.
  2. Möter du kraven på dig själv med inställningen att "jag är som jag är"?  Det är i så fall bara delvis sant. Vi kan alla ändra synsätt till något mer positivt och vi kan alltid ändra vårt beteende. Att inte vilja ändra synsätt och beteende är att stanna i växten som människa.
  3. Tycker du att "vad jag än gör så kommer de aldrig att vara nöjda med mig"? Det är visserligen delvis sant, men din uppgift är att alltid förbättra arbetsmiljön för att få bättre utväxling på kompetens och engagemang hos dina medarbetare. Ledare som inte ger intryck av att bry sig, tappar mycket i sitt ledarskap.
  4. Tycker du att du är för gammal för att förändras? Då är du dåligt förberedd för livets sista stadier då de flesta av oss får begränsade möjligheter till allting. Livet är en ständig förändringsresa som handlar om att alltid göra det bästa av det som finns.

Utveckla din chefsroll
Chefsrollen har fyra insatsområden som alla innehåller utrymme för utveckling:

1. Chefskap
2. Ledarskap
3. Samordning
4. Kompetensutveckling

1. Chefskap är att du "levererar" de resultat som företaget förväntar sig enligt er affärsplan och era mål. Din närmaste högre chef kan vanligtvis bäst avgöra hur bra du löser den uppgiften. Dessutom har du själv en uppfattning om er egen måluppfyllelse och hur ni kan lösa er uppgift med de resurser du har.

2. Ledarskap är att få medarbetarna med dig. Främst för att nå era resultat men också för att arbeta på det sätt som är bäst för kunder och företaget i sin helhet. Hur du är som ledare ligger i "medarbetarens öga" men också i din egen bedömning av hur pass bra du kan leda hela ditt team och var och en av individerna.

3. Samordning är att få ditt ansvarsområde att göra det de ska i förhållande till de intressenter du har både inom och utanför företaget. Detta är i huvudsak en fråga om tydlighet i processer inom företaget och tydlighet i ansvarsfördelning. Hur du klarar samordning beror på hur väl du kan påverka till funktionella interna processer och stimulera tydlighet i ansvarstaganden mot andra enheter.

4. Kompetensutveckling är att säkra att du har den totala kompetens som krävs för att kunna klara din affärs- eller verksamhetsplan. Den har alltid både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv eftersom kompetens byggs upp under en längre tid. Hur du klarar detta kan du indirekt se på kvalitén på dina medarbetare jämfört med kraven i olika yrkesroller, din personalomsättning, engagemanget i jobbet samt hälsonivån.

Som du märker handlar mycket om den egna utvecklingen av ledarskapet om hur du tänker. Därför är ökad kunskap om det egna tankemönstret väsentligt.

Som du märker handlar mycket om den egna utvecklingen av ledarskapet om hur du tänker. Därför är ökad kunskap om det egna tankemönstret väsentligt.

Ledare som läst den här artikeln har också intresse av:

> Ledarstil och tankemönster
> Chefsrollen
> De fyra insatsområdena
> Ledarskap


NYTT PÅ WEBBPLATSEN

Fler nyheter

Vill du ha vårt
e-brev Att leda?Praktiska tips för ditt ledarskap, nya rön inom ledarutveckling, aktuella debattämnen mm. 
 
Anmälan
© KonsultAkademin i Norden AB, 2018